Skip to main content

Depilex Beauty Clinic | Gulshan-e-Iqbal, Karachi

House No.B-17. Block 5, Sardar Ali Sabri Road, Gulshan-e-Iqbal, Karachi
021-34817849
021-34832961-62
0315-2333494
[email protected]